Genel Başkanın Mesajı

Değerli Dostlarım , Saygıdeğer Hocalarım,

Yirmi beşinci yılına yakaştığımız Acil Sağlık Hizmetleri Tarihinde Sivil Toplu Örgütlerinin rolü ve etkkinliğine hep birlikte şahitlik ettik. Sivil toplum örgütü olarak öngörüde bulunmak , gelecek planlamalarına dahil olmak, sorunlara çözüm üretmek için iyi niyet ve amatör ruh temelinde haraket etmenin gerekliliği açıktır.

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) adıyla çıktığımız bu yolda birleştirici bir yapı oluşturmak esas gayemizdir. Meslektaşlarımızdan aldığımız destek ile bir dirilişe neden olan bu haraket yoğun bir ilgi görmüş ve teşkilatlanmamız sayesinde ülkemizin dört bir yanına ulaşmıştır.

Derneğimizin kuruluş sürecinde yaptığımız görüşmelerde , sahanın dili olan arkadaşlarımız, tek bir çatı altında birleşme dileklerini ve ihtiyaçlarını iletmişlerdir. Bu nedenle uzunca bir süredir hazırlıklarımızı tamamlamak için titiz bir çalışma gerçekleştirdik.

Bu aşamadan sonra yolumuz uzun , işimiz çoktur. Aynı zamanda mesleğimize katkı sunmak ve bizden beklenen misyonu yerine getirmek anlamında hiçbir vakit kaybına tahamülümüz yoktur.

PARHAD olarak bilimin ışığında ilerlemek amacıyla çıktığımız bu yolda , Acil Sağlık Hizmetleri kapsamındaki karşılığımız , Hastane Öncesi Acil Tıp Bilim Dalıdır. Geride bıraktığımız 25 yıl içerisinde Acil Tıp Anabilim dalında kat edilen mesafe gözler önündedir. Alandaki birçok sorunun çözülmesi , onurlu meslek ve aydınlık gelecek planlarının akılcı yapılabilmesi için “Bilimsel Varoluş” olarakta adlandırabileceğimiz, Acil Tıpdaki gelişmeye paralel olarak, Hastane Öncesi Acil Tıp Bilim Dalının oluşumu ve gelişimi son derece önemlidir.

Hastane Öncesi Acil Tıp Bilimi , saygın bir meslek sahibi olarak, kendi işimizin yönetim , eğitim ve saha kademelerinde liyakat ile yer almanın ve alanda karşılaşılan sorunlar için kalıcı çözümler üretmenin anahtar noktasıdır.

Hastane Öncesi Acil Tıp Biliminin veritabanı , içeriği ve yöntemleri, Acil Tıp Uzmanları Akademisyenler ve bu sistemin profesyonelleri tarafından bilim, akıl ve tecrübe değerleri ile oluşturulacak ve geliştirilecektir.

  • Değerli Paramedikler;

    Hastane öncesi acil tıbbın yapı taşı olarak, öğrenim düzeyimizi yükseltme, meslekte rütbelendirme ve alanda uzmanlaşma, sahada saygın bir meslek hakkaniyetiyle çalışma ve uluslararası platformda ülkemizi temsil etme adına iyi niyet ile güç birliği oluşturmamız için PARHAD buluşma noktamızdır.

  • Değerli Acil Tıp Teknisyenleri;

    Yıllardır birlikte emek verdiğimiz, aynı ekiplerde görev yaptığımız , sorunlara birlikte göğüs gerdiğimiz Acil Sağlık Hizmetlerinde pek çok engelle karşılaştınız. Acil Sağlık Hizmetlerindeki tecrübeleriniz ve emekleriniz son derece kıymetlidir. Bu alanda sistemin gelişimine katkı sunmak adına , başta öğrenim düzeyi olmak üzere engelleri birlikte aşmamız mümkündür. Hastane öncesi acil tıbbın gelişimine birlikte katkı sunacağımız adres PARHAD’dır.

  • Değerli Hocalarım

    Bilimin emektarları oarak, Hastane öncesi acil tıbbın oluşumu ve gelişimi adına geçmişte olduğu gibi bundan sonrada desteğinizi esirgemeyeceğinize eminiz. Bilimin ışığında akıl ve tecrübenin çözüm odaklı çalışma platformu olması adına PARHAD kurulmuştur.

Derneğimizin Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması dileklerimle, saygılar sunarım.

Genel Başkan
Hasan Basri Kızıldağ