Hakkımızda

Parhad

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği

PARHAD: Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği’nin kısa adıdır. Sivil Toplum Kuruluşu olması nedeniyle PARHAD, tüzel kişiliğe sahip resmi bir kuruluştur. Alışılagelen dernekçiliğin ötesinde profesyonel, gelişime açık ve vizyonu geniş bir meslek örgütüdür. PARHAD, ülkemizde hedeflenen düzeyde bir Hastane Öncesi Acil Tıp Sistemi’nin oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiğine; Acil Sağlık Hizmetleri Profesyonellerinin de her yönüyle bu güce sahip olduğuna inanır. Hastane Öncesi Acil Tıp sistemi ve profesyonellerinin temsilcisi olarak, Acil Sağlık Hizmetlerinde bilim, akıl ve tecrübe değerleri ile güç birliği oluşturmak suretiyle ülkesine ve tüm insanlığa hizmet etmeyi amaçlar.

Genel Başkan
Hasan Basri Kızıldağ